سفارش تبلیغ
صبا ویژن
yekta

دوست ندارم اینها را اینجا بنویسم ولی چه کنم که راه گلویم را بسته ...

میترسم در ظاهر بی اعتنایم هم  اثر کند ...

ظاهری که گویا هیچ غمی ندارد و هیچکس هم سراغی از غمهایش نمیگیرد...

با دلی که آنقدر گوشه ای خاک خورده که دیگر دل نیست...

با غمی که هیچکس نمیداند حتی خودم!

من دیگر مفهوم دل را نمیفهمم چراکه هیچگاه نخواسته ام به آن فکر کنم یا به ذره ای از حرفهایش گوش دهم...

من فقط بدنبال آرامش بودم ...

آرامشی که فقط تصویری مبهم در خیالم است...

ولی به چه قیمت؟

به قیمت از دست دادن چیزهایی که یک عمر بدنبالشان بودم؟

به قیمت اینکه در نگاه دیگران فقط کلمه ای برای خود بیابم: سنگدل

من فقط کمی آرامش خواستم، همین

اما انگار این آرامش، طوفانی بود که ویرانه ی دلم را ویران تر کرد ...

من دیگر هیچ نمیخواهم ، حتی آرامش...


نوشته شده در شنبه 90/4/11ساعت 9:24 صبح توسط زینب نظرات ( ) |

   

  ... و حال شده ام مردی با آرزوهایی بزرگ...اما خسته...

... دلم پرواز می خواهد...

... دیگر کوله ام خالیست...

... دیگر صدای باران هم درمان نیست...

... باید بروم...

... جای من اینجا نیست...

... بروم آنجایی که باران از اوست...

... جایی فراسوی ابرها...

... آنجا که سنگها هم نفس می کشند...

 

 راهها به دو راهی ختم نمی شوند...

... و دستها تنها برای دستگیری دراز می شوند...

... و آغوشها تنها برای نوازش باز می شوند...

... آنجا که بوی یاس را به ارزش محبت می فروشند...

... و آنجا که مردمش می دانند... خط گندم یعنی ...

 

نیمی بردار و نیمی ببخش...

... آنجا که روح... جسم را نگه می دارد..

 

و آنجا که آبی نیست ...

 

آبی تر است...

... آنجا که دیگر نفس نیست...

... همه اش عشق است و عشق است و عشق...

...

... اما نه....

... هنوز قلم به دستانم چسبیده...

... انگار هنوز هم باران درمان است...

...

... رهگذر...دیگر چیزی از کوله ات باقی نمانده...

 

گویی پایان راهی...

... یادت باشد... در انتظار باران باشی... کفشهایت تشنه اند...

...

... یادم باشد... در انتظار آسمان بنشینم..

 

خاک همیشه خشک است...


... یادم باشد... در انتظار خورشید بنشینم...

 

ماه همیشه تاریک است...


... یادم باشد... در انتظار گندم بنشینم..

 

نان همیشه تلخ است...


... یادم باشد... در انتظار نگاه بنشینم..

 

زبان همیشه دروغ است...


... یادم باشد... در انتظار دوست بنشینم..

 

 

بی گانه همیشه خسته است...

... یادم باشد ... در انتظار او بنشینم..

 

او همیشه هست..

 

همیشه مهربان است...


نوشته شده در شنبه 90/4/4ساعت 12:53 صبح توسط زینب نظرات ( ) |


Design By : Pichakمازیار فلاحی

خداحافظ

آرشیو کد آهنگ

دانلود همین آهنگ

کد تغییر شکل موس